Hominizácia je proces poľudšťovania, t. j. formovania rodu Homo. Začal sa v období treťohôr u hominoidov a bol dovŕšený vývojom jednotlivých druhov rodu Homo v období paleolitu.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.