Homoforma je v jazykovede slovo s rovnakou formálnou podobou ako iné slovo, avšak s odlišným významom. Na rozdiel od homonymie nejde len o podobnosť zvukovú ale aj písanú, honoformy sú podmnožinou homoným.

PríkladyUpraviť

zľava
  1. podstatné meno s významom zníženie ceny
  2. príslovka s významom z ľavej strany
kry
  1. podstatné meno v množnom čísle od slova ker
  2. sloveso v jednotnom čísle a rozkazovacom spôsobe od neurčitku kryť

Pozri ajUpraviť