Horný a Dolný Egypt

Horný Egypt a Dolný Egypt boli dve kráľovstvá, z ktorých pozostával Staroveký Egypt. Jeden z titulov faraónov bol práve Vládca dvoch zemí, t. j. Horného a Dolného Egypta. Hoci by sa mohlo zdať, že pomenovanie je prevrátené, pretože Horný Egypt leží geograficky južnejšie ako Dolný Egypt, v skutočnosti je odvodené od toku rieky Níl, ktorá tečie z vysočiny vo východnej Afrike (horný tok) do Stredozemného mora (dolný tok).

Koruny Horného a Dolného Egypta a spojená koruna oboch zemí

Predely medzi jednotlivými historickými obdobiami egyptských dejín súvisia s rozdelením Horného a Dolného Egypta. Takzvané "ríše" zodpovedajú tým obdobiam, kedy Horný aj Dolný Egypt spadali pod vládu jedného panovníka. Počas prechodných období boli dve kráľovstvá rozdelené a ovládané inými vládcami.

Dolný Egypt

upraviť

pozri aj Nomy Dolného Egypta

Dolný Egypt tvorí rozširujúca sa delta Nílu. V časoch faraónov bol známy ako ta šemau, čiže Zem rákosia. Delil sa na dvadsaťdva samosprávnych jednotiek, nomov. Prvý nom sa nachádzal približne tam, kde dnešný Asuán, dvadsiaty druhý nom sa prekrýval približne s dnešným Atfihom.

Horný Egypt

upraviť

pozri aj Nomy Horného Egypta

Horný Egypt sa nachádzal južne od Líbyjskej púšte, za Abú Simbelom. V staroveku bol nazývaný ta mehu, čiže Zem papyrusu. Aj Horný Egypt bol rozdelený na nomy, no pretože jeho veľkú časť pokrývali neobrábané trávnaté porasty, rozdelenie nomov prešlo niekoľkonásobnými zmenami. Ku koncu Novej ríše pozostával Horný Egypt nakoniec z dvadsiatich nomov, z ktorých prvý bol v Memfise.