Hor (ḥr) v hieroglyfoch
G5

Horovo meno (staroeg. ḥr – „Hor“) je prvé z postupnosti piatich oficiálnych titulov egyptských faraónov. Toto označenie malo stotožňovať vládcu s bohom Horom (ktorý bol panovníkovým ka) a doslova sa čítalo „Hor ten a ten“, napr. meno Hor Aha znamenalo „Bojujúci Hor“.

Serech s menom panovníka Wadžiho z 1. dynastie

Horovo meno je najstaršie označenie pre panovníka pochádzajúce ešte z preddynastických čias. Prvých faraónov poznáme dokonca iba podľa tohoto mena zapisovaného v tzv. serechu, rámčeku v podobe štylizovaného paláca s opevneným priečelím. Panovníka tak identifikovalo ako „Hora v paláci“, teda ako toho, kto drží moc. Nad serechom býval zobrazený sokol boha Hora. V prípade jedného vládcu 2. dynastie, Peribsena, sa však namiesto Hora objavuje nad serechom boh Sutech a od faraóna Chasechemueja sú s prvým menom spájaný obaja bohovia. Od čias Novej ríše sa na zapisovanie Horovho mena prestáva používať serech.

S Horovým menom je spojené i označenie „Silný býk“, ktoré poukazovalo na faráonovu silu. Býk bol súčasne zvieraťom boha Sutecha, protivníka nebeského Hora. Faraón v sebe, podľa predstáv Egypťanov, spájal oboch zápasiacich bohov.