Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992

Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992 je dvojzväzková kolektívna vedecká syntéza česko-slovensko-britského autorského kolektívu pod vedením Václava Průchu, ktorá sa venuje hospodárskym a sociálnym dejinám Česko-Slovenska od jeho vzniku v roku 1918 po rozdelenie ČSFR v roku 1992.

Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992

Autor Václav Průcha (ed.), Jozef Faltus, Alice Teichová, Jana Geršlová, Alena Hadrabová, Lenka Kalinová, Eduard Kubů, František Vencovský, Zdislav Šulc
Pôvodný jazyk čeština
Krajina vydania Česko
Nakladateľstvo originálneho vydania Doplněk
Dátum 1. vydania originálu 2004
2009
ISBN 1. vydania originálu ISBN 80-7239-147-X

KoncepciaUpraviť

1. diel (1918 – 1945)Upraviť

Prvý diel publikácie obsahuje štyri chronologicky usporiadané kapitoly, ktoré sú ďalej tematicky členené na podkapitoly. Kapitoly sú:

 1. Formovanie hospodárstva a sociálne reformy nového štátu (1918 – 1921)
 2. Na ceste k stabilizácii hospodárstva a konjunktúre (1922 – 1929)
 3. Od nástupu veľkej hospodárskej krízy k Mníchovu (1930 – 1938)
 4. České krajiny a Slovensko v nemeckom veľkopriestorovom hospodárstve (1938 – 1945)

„Vtedajšie teritórium Československej republiky je posudzované ako celok, takže je venovaná úmerná pozornosť Slovensku a v menšej miere i Podkarpatskej Rusi. Hojne je pritom využívaná slovenská odborná literatúra, vrátane prác z obdobia po roku 1992.“ (Václav Průcha v predhovore)[1]

2. diel (1945 – 1992)Upraviť

Druhý, obšírnejší diel sa venuje povojnovému úseku dejín. Obsahuje štyri chronologicky usporiadané kapitoly, ktoré sú ďalej tematicky členené na podkapitoly a menšie podcelky týchto podkapitol. Kapitoly sú:

 1. Povojnové revolučné premeny a obnova národného hospodárstva (1945 – 1948)
 2. Od prvej päťročnice k Pražskej jari (1949 – 1968)
 3. Ambície a ekonomická realita dvoch dekád (1969 – 1989)
 4. Počiatky postkomunistickej transformácie ekonomiky do rozdelenia Československa (1989 – 1992)

AutoriUpraviť

Obe diely publikácie spracoval autorský kolektív pod vedením hospodárskeho historika Václava Průchu, univerzitného profesora Vysokej škole ekonomickej v Prahe (VŠE), ktorý je autorom niektorých kapitol a zároveň vykonal zjednotenie štylistiky, tabuliek a poznámkového aparátu. Na prvom dieli sa podieľali historici profesorka Alice Teichová (pôsobiaca v Anglicku, Spojenom kráľovstve), docentky Jana Geršlová (Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava), Alena Hadrabová (VŠE, externá spolupráca), Lenka Kalinová (VŠE) a docent Ústavu hospodárskych a sociálnych dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity Eduard Kubů. Diel recenzoval docent Drahomír Jančík (Filozofická fakulta Karlovej univerzity).[2] Využité boli aj texty slovenského hospodárskeho historika Jozefa Faltusa, ktorý zomrel (1999) ešte pred vydaním publikácie a na použitie svojej práce udelil predbežný súhlas.[1]

Na druhom dieli sa autorsky podieľal Průcha, Geršlová, Hadrabová, Kalinová, profesor František Vencovský (VŠE) a docent Zdislav Šulc (VŠE, externá spolupráca). Diel recenzoval profesor Drahomír Jančík (Filozofická fakulta Karlovej univerzity).[3]

ReferencieUpraviť

 1. a b Průcha 2004, s. 13
 2. Průcha 2004, s. 5
 3. Průcha 2009, s. 5

LiteratúraUpraviť

 • Průcha, Václav et al. (2004), Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, 1. díl : období 1918 – 1945, Brno: Doplněk, ISBN 80-7239-147-X , 578 strán
 • Průcha, Václav et al. (2009), Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, 2. díl : období 1945 – 1992, Brno: Doplněk, ISBN 978-80-7239-228-5 , 1002 strán

Externé odkazyUpraviť