Hrabovec (prítok Sekčova)

Hrabovec je potok v hornom Šariši, preteká územím okresu Bardejov.[1] Je to ľavostranný prítok Sekčova a meria 13,2 km.

Prameň: v Ondavskej vrchovine[2] na južnom svahu vrchu Budanová (540,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 515 m n. m.

Smer toku: prevažne severojužný

Geomorfologické celky: Ondavská vrchovina, časť Raslavická brázda[2]

Prítoky: sprava Brôdok, zľava prítok spod Šipotskej hory (557,5 m n. m.) a Rešovka

Ústie: do Sekčova južne od obce Raslavice v nadmorskej výške 299,4 m n. m.

Obce: Janovce (okrajom) a Raslavice[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2024-02-09]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2024-02-09]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2024-02-09]. Dostupné online.