Otvoriť hlavné menu

PolohopisUpraviť

Rozprestiera sa v severnej časti východného Slovenska, od Východoslovenskej nížiny po hlavný hrebeň Karpát na poľskoslovenskej hranici. Jej nadmorská výška sa smerom od severu k juhu postupne znižuje a v južnej časti Ondavskej vrchoviny sa pohybuje okolo 200 m n. m.

Na východe ju vymedzuje Laborecká vrchovina, z juhu Beskydské predhorie a na západe pohorie Čergov. Na severozápade nadväzuje Ľubovnianska vrchovina a v severnej časti pohorie Busov.[1]

DelenieUpraviť

VrcholyUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vrcholov v Ondavskej vrchovine

Najvyššími vrchmi sú:

FlóraUpraviť

Na Ondavskej vrchovine sa striedajú malebné lesy s horskými lúkami, pastvinami a poľnohospodárskou pôdou. Lesy zaberajú väčšiu časť územia a sú zmiešané. Z listnatých stromov sa najviac vyskytuje buk lesný, v menšej miere breza, javor, dub a hrab, z ihličnanov je to smrek.

VodstvoUpraviť

Ondavskú vrchovinu odvodňujú dva hlavné vodné toky – rieky Ondava a Topľa s početnými menšími i väčšími prítokmi. Rieka Ondava zásobuje svojou vodou vodnú nádrž Veľká Domaša.

Klimatické podmienkyUpraviť

Prevažná časť Ondavskej vrchoviny patrí klimaticky medzi mierne teplé oblasti so zimnými priemernými teplotami −2 až −5 °C a letnými teplotami 16 až 18 °C. Počet dní sa snehovou pokrývkou sa pohybuje medzi 60 až 80, počet letných dní medzi 30 až 50. Výnimkou sú len miesta v najsevernejšej časti, kde je podnebie o niečo chladnejšie a naopak na juhu je zase o málo teplejšie.

ReferencieUpraviť

  1. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-12-25]. Dostupné online.
  2. mapový portál HIKING.SK [online]. mapy.hiking.sk, [cit. 2018-11-19]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť