Podcelok (geomorfológia)

Podcelok je jednotka siedmej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení povrchu Zeme v podobe, v akej sa toto členenie obvykle uplatňuje na Slovensku. Nadradenou jednotkou je celok, podradenou oddiel.

Príklady: Šípska Fatra, Nitrické vrchy, Západné Tatry

Pozri aj

upraviť