Hradlová je potok v Šariši, preteká územím okresu Stará Ľubovňa. Je to pravostranný prítok Ľubotínky a meria 10,5 km. Na celom toku je možné pozorovať činnosť zrážkovej vody, ktorá na oboch brehoch vymlela rokle a výmole. Na dolnom toku silne meandruje. V celej oblasti sa vyskytujú početné stopy bradlového pásma, v podobe izolovaných skupín bradiel.

Hradlová v obci Kyjov

Prameň: v pohorí Čergov na západnom svahu Minčola (1 157,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 980 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhozápad, medzi obcami Kyjov a Pusté Pole na západ, potom na sever až severoseverozápad

Geomorfologické celky: 1.Čergov, 2.Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Ľubotínska pahorkatina

Prítoky: sprava Skalkový potok, prítok spod Sosnovej hory (673,8 m n. m.), Vesné, zľava Pustopoľský potok

Ústie: do Ľubotínky južne od obce Ľubotín v nadmorskej výške cca 502 m n. m.

Obce: Kyjov a Pusté Pole

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hradlová