Hranolový astroláb

Hranolový astroláb je prístroj na určovanie geografických súradníc. Pred objektívom vodorovného alebo zalomeného ďalekohľadu je 60° hranol nad ortuťovým horizontom. V zornom poli vznikajú dva obrazy oblasti oblohy asi 60° nad horizontom, jeden po lome v hranole a druhý po odraze z ortuťového horizontu. Obidva obrazy určitej hviezdy sa pohybujú smerom k sebe a splývajú presne vo výške 60°, vtedy sa zaznamenáva presný čas. Najdokonalejším hranolovým astrolábom je Danjonov astroláb. Podobný princíp využíva nezávisle skonštruovaný cirkumzenitál.

Pozri ajUpraviť

 Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.