Hrdina socialistickej práce

Hrdina socialistickej práce bol čestný titul v období komunistickej totality.[1]

Zlatá hviezda hrdinu socialistickej práce, odznak patriaci vyznamenanému

Titul bol zriadený v období komunistickej totality za vlády Viliama Širokého vládnym nariadením z roku 1959. Titulom sa vyznamenávali a odmeňovali sa ním osobitne príčinliví pracovníci a funkcionári z rozličných odvetví národného hospodárstva vrátane výskumu, ktorí svojimi výkonmi prejavili „výnimočné zásluhy o víťazstvo socializmu“, čím prispeli „k zveľadeniu národného hospodárstva, kultúry alebo vedy alebo k poslineniu obrannej schopnosti vlasti“. Podmienkou udelenia titulu bolo predchádzajúce splnenie „kádrových predpokladov“. Nositeľ a držiteľ titulu bol súčasne nositeľom štátneho vyznamenania Zlatá hviezda hrdinu socialistickej práce, držiteľom príslušného diplomu a požívateľom rozličných výhod a preferencií. Nositeľmi a držiteľmi titulu, často viacnásobnými boli aj všetci príslušníci najvyšších stupňov komunistickej „nomenklatúry“. Titul bol zrušený v priebehu československej demokratickej revolúcie v novembri 1989.[1]

ReferencieUpraviť

  1. a b ŠÚTOVEC, Milan. Politické Slovensko : encyklopedická príručka : aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti. 1. slov. vyd. Bratislava : SLOVART, 2019. 487 s. ISBN 978-80-556-3894-2. S. 157.