Hronec (prítok Hrona)

potok v okresoch Revúca a Brezno

Hronec je potok na Horehroní, na území okresu Brezno a Revúca.[1] Je to najvýznamnejší prítok horného toku Hrona, v úseku od prameňa po sútok s Rohoznou. Má dĺžku 11,5 km a je tokom III. rádu.

Hronec
potok
Zdrojnica Fabova hoľa, Veporské vrchy
Ústie Hron, Závadka nad Hronom
Dĺžka 11,5 km
Povodie Hron
Rád toku III.
Číslo recipienta 4-23-01-4156
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení vo Veporských vrchoch, v podcelku Fabova hoľa[2], na východnom svahu Fabovej hole (1 438,8 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 1 270 m n. m. Niektoré podklady lokalizujú prameň pod sedlo Burda.[3][4] Najprv tečie na východ Fabovou dolinou, postupne sa stáča na severovýchod, sprava priberá prítok spod sedla Burda (1 006 m n. m.) a následne viaceré ľavostranné prítoky - zo severovýchodného svahu Fabovej hole, tri zo svahov Malej Smrekovice (1 374,9 m n. m.). Potom priberá pravostrannú Dudlavku (vytvára bralnatú dolinu), oblúkom sa stáča na sever a preteká dolinou Hronec. Zľava priberá prítok zo severovýchodného svahu Malej Smrekovice, sprava z Doliny za Nehovým, zľava spod Slatvinského (1 213,0 m n. m.), sprava z Krištáľovej a opäť zľava z Hlbokej doliny. Následne vstupuje do Horehronského podolia, do podcelku Heľpianske podolie, z pravej strany priberá prítok z doliny Hronček a oblúkom preteká časťou obce Závadka nad Hronom. Na jej území sa v nadmorskej výške približne 613 m n. m. vlieva do Hrona.[5]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-06-18]. Dostupné online.
  3. Veporské vrchy. Turistická mapa. 1 : 50 000. Harmanec: VKÚ, a. s., 1999.
  4. Stolické vrchy. Turistická mapa. 1 : 50 000. Harmanec: VKÚ, a. s.
  5. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.