Hrušovský potok (prítok Myjavy)

Hrušovský potok je potok na Záhorí, v centrálnej časti okresu Senica. Je to ľavostranný prítok Myjavy, meria 6,6 km a je tokom IV. rádu.

Hrušovský potok
potok
Zdrojnica Bor
Ústie Myjava
Dĺžka 6,6 km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-056
Číslo recipienta 4-13-03-1035
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Preteká Borskou nížinou, pramení v podcelku Bor, v močaristej oblasti severne od kóty 221,3 m a v blízkosti hranice vojenského obvodu Záhorie, v nadmorskej výške približne 215 m n. m. Na hornom toku tečie smerom na sever územím borovicových lesov v lokalite Hrušovské polesie, následne sa esovito stáča, vstupuje do podcelku Myjavská niva a pokračuje severozápadným smerom, pričom tečie súbežne najprv s korytom Myjavskej Rudavy, potom s korytom Myjavy. Tu priberá ľavostranný prítok z Hrušovského polesia, stáča sa západným smerom a zľava priberá prítok tečúci popri horárni Hrušov. Potom sa esovito stáča, pokračuje západojuhozápadným smerom a severne od obce Šajdíkove Humence priberá zľava kanál z lokality Dubník. Napokon sa severozápadne od spomenutej obce vlieva v nadmorskej výške cca 178 m n. m. do Myjavy.