Hudobná interpretácia

Hudobná interpretácia je jedna zo základných foriem hudobnej aktivity. Spočíva v živej zvukovej realizácii notovo fixovanej hudobnej skladby alebo pamäťovo uchovaného hudobného prejavu.

Dejiny hudobnej interpretácie upraviť

Interpretácia vznikala pozvoľna a najväčší vzostup nastal v 19. (a potom aj v 20.) storočí. Existovala samozrejme už skôr, ale nie v takej miere. V 19. storočí, sa začali „znovu objavovať“ diela barokových majstrov, ktorá mala potvrdiť kultúrnosť daného národa v minulosti. Napríklad Bachove skladby začal vo veľkom uvádzať až Felix Mendelssohn-Bartholdy v Lipsku.

Okolnosti hudobnej interpretácie upraviť

 • Pri interpretácii hudobného diela má veľký význam umelec (inštrumentalista, spevák alebo dirigent), ktorý je sprostredkovateľom medzi skladateľom a poslucháčom (tzv. dáva notovému zápisu "duši").
 • Podobne to platí aj pri hudobnej interpretácii textu, libraeta alebo básne.
 • Významnú úlohu hrá umelecká zralosť aj schopnosť interpreta, ako dokáže zladiť skladateľov zámer so svojou predstavou a uplatniť svoje pojatie diela, silu vlastnej umeleckej osobnosti a pritom dodržať skladateľove pokyny v notovom zápise alebo textárove či básnikove vyjádrenie textu.
 • Problém môže nastať pri interpretácii barokových a starších skladieb. Existujú totiž rôzne vydania (od mnohých vydavateľstiev), ktoré sa odlišujú revidovanými úpravami, ktoré neboli vždy profesionálne. Je tak úplne bežné, že na jednu skladbu napr. J. S. Bacha existuje asi tri až päť odlišných notových materiálov.
  • Pre správnu interpretáciu je najlepší urtext – doslovný prepis skladateľovho rukopisu.
  • V prípade, že sa rukopis nedochoval, sú smerodajné opisy. Tí kto opisovali boli často súčasníci alebo žiaci skladateľov (takých opisov však býva viacej a tak sa muzikológovia prú, ktorý je význymnejší).

Interpretačné súťaže upraviť

Interpretačné súťaže sa pravidelne konajú po celom svete a to hlavne v odboroch klasickej hudby.

Interpretačné súťaže klasickej hudby upraviť

Väčšinou sú určené hudobníkom do určitého veku (častá je hranica 30 rokov) a obvykle sa v nich hodnotí podľa stanovených kritérií (príklad):

Kritéria hodnotenia upraviť

 • Vernosť notovému zápisu
 • Technická úroveň hry
 • Prednesová stránka (osobitosť interpretácie)
 • Štýlovosť a výstavba skladby (interpretovo prihliadnutie k súvislostiam a dobe vzniku skladby)

Súťaže na Slovensku v minulosti a súčasnosti (výber) upraviť

V zahraničí upraviť

Interpretačné kurzy upraviť

Interpretačné kurzy prebiehajú tiež pravidelne a často sa špecializujú na určité historické obdobie a jednotlivé hudobné nástroje.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku interpret (hudba) na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).