Humánna veda

veda, ktorá sa zaoberá človekom

Humánna veda je veda, ktorá sa zaoberá človekom. Vymedzenie voči duchovným vedám (spoločenským vedám) a prírodným vedám je často veľmi sporné.

Patrí sem najmä psychológia, sociológia, pedagogika, politológia, sociálna psychológia, antropológia, humánna biológia, humánna medicína.