Husrav I. alebo Chusrau I. alebo Chosrau I. (gr. Chosroés; * 512514, Ardestan, Novoperzská ríša – † február 579, Ktésifón) bol perzský veľkokráľ z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 531 – 579. Bol tretím synom kráľa Kaváda I. a od dvadsiatych rokov 6. storočia predurčeným dedičom trónu. Roky jeho panovania boli vyplnené vojnami s Byzantskou ríšou cisára Justiniána I., bojmi s Heftalitmi na východe, ale aj významnou reformnou činnosťou na poli daňového systému a vojenstva, s ktorej pomocou sa podarilo prekonať štrukturálnu krízu z prelomu storočí (vrátane následkov mazdakovských búrok). V perzskej tradícii je Husrav známy pod prímením Anóšarván, čo znamená „s nesmrteľnou dušou“ či voľne preložené „ktorého sláva je nesmrteľná“.


Husrav I.
Vladárske tituly
Predchodca
Kavád I.
kráľ
531579
Nástupca
Hormizd IV.