O hviezdnom čase v Star Treku pozri hviezdny čas (Star Trek).

Hviezdny čas alebo siderický čas je čas meraný podľa denného pohybu jarného bodu, čo je veľmi blízke, ale nie identické s pohybom hviezd. Líši sa o precesiu jarného bodu relatívne vzhľadom na hviezdy.