Hyalocysta

Hyalocysta (prípadne hyalocyt alebo hydrocyt) je pomenovanie bunky, slúžiacej na zadržiavanie vody u niektorých machorastov. Niektoré machorasty majú totižto v palístkoch odlíšené bunky asimilujúce (chlorocysty) a bunky, zadržiavajúce vodu (hyalocysty). Takéto rozdelenie buniek je typické najmä pre rašelinníky. Hyalocysty spôsobujú, že tieto dokážu poňať až dvadsaťnásobne viac vody, než je ich vlastná hmotnosť.

Palístok Rašelinníka močiarneho (Sphagnum palustre). Zelené bunky sú chlorocysty, biele hyalocysty

ZdrojUpraviť

  • NĚMEC, Bohumil; PASTÝRIK, Ľudovít. Všeobecná botanika. Zväzok 2.. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1948-september. 2 zv. (Náučná knižnica (vysokoškolské rukoväti).) Kapitola 102, s. 297.