Hybridná smerová odbočnica

Hybridné smerové odbočnice sú špeciálnym prípadom 4-bránových smerových odbočníc (SO). Smerovú odbočnicu v mikrovlnových obvodoch nazývame hybridnou vtedy, ak je väzobný a vstupný útlm rovný 3dB (C=IL=3dB, pričom C je činiteľ väzby-coupling a IL je vložný útlm-insertion loss). Poznáme dve skupiny hybridných SO (delenie na základe fázového posunu):

  • 90° alebo štvorcové hybridné SO
  • 180º hybridné SO

90° hybridné smerové odbočniceUpraviť

Táto skupina hybridných odbočníc sa často nazýva aj kvadratúrna a vzhľadom na podobné vlastnosti do nej patrí: Langeho odbočnica, štvorcová hybridná SO, kruhová hybridná SO. Dĺžky jednotlivých vedení majú veľkosť λ/4

V tejto časti sa budeme v krátkosti venovať štvorcovej hybridnej SO.

V prípade, že ide o skladanie signálov, budú na vstupe 2 vektory s hodnotami A a B. Výstupné hodnoty majú fázu posunutú o 90º:

 

Ak by sme hovorili o deliči, na vstup by prichádzal len jeden signál, druhý vstupný otvor by bol izolovaný a energia by sa rozdelila na polovicu (3dB) na 2 výstupy.

 

Štvorcové hybridné odbočnice majú pomerne malú šírku pásma, ktorá je približne 5% strednej frekvencie a sú úzkopásmovejšie ako kruhové hybridné SO.

180° hybridné smerové odbočniceUpraviť

Zahŕňajú magické T konštruované pomocou vlnovodu a cirkulátor (rat-race).

Cirkulátor na princípe skladania signálov:

 

Ako delič:

 

Pri budení do brány 1 (2) sú výstupné signály 2 a 3 (1 a 4) vo fáze.

Pri budení do brány 3 (4) sú výstupné signály 1 a 4 (2 a 3) v protifáze.

Cirkulátor má obvod dĺžky 1,5λ.

Konverzia štvorcovej odbočnice na 180° hybridUpraviť

V niektorých aplikáciách je miesto 90° výhodnejšie použiť 180° hybrid, kvôli komplikovanému rozmiestneniu brán. U štvorcovej odbočnice je „sčítavacia“ brána medzi deliacimi. Riešenie môže byť veľmi jednoduché a to napríklad pridaním 90° sekcie na jednu z brán štvorcovej odbočnice.

 

Externé odkazyUpraviť