Hybridné jadro je jadro operačného systému, ktoré kombinuje vlastnosti monolitického jadra a mikrojadra. Táto kategória je kontroverzná, kvôli podobnosti s monolitickým jadrom. Jadrá sa zvyčajne rozlišujú na monolitické a mikrojadrá (nanojadrá a exojadrá sú extrémnejšie verzie mikrojadier).

Grafický náhľad hybridného jadra.

Myšlienkou tejto kvázi-kategórie je mať štruktúru jadra podobnú mikrojadru, ale implementovanú ako monolitické jadro. Na rozdiel od mikrojadra, všetky (alebo skoro všetky) služby bežia v jadrovom pamäťovom priestore.

Príkladom hybridného jadra je Windows NT (NT, 2000, 2003, XP, Vista) a BeOS.

Pozri aj

upraviť