Jadro (informatika)

(Presmerované z Kernel)

Jadro alebo slangovo kernel (angl. kernel) sa v počítačovej terminológii používa na označenie centrálneho komponentu väčšiny operačných systémov.

Kernel slúži ako vrstva kompatibility medzi hardvérom a softvérom

Jadro má za úlohu zabezpečiť bežiacim programom prístup k hardvéru počítača bez toho, aby nutne museli poznať jeho detailné technické špecifikácie (ako je k počítaču pripojené, ako presne sa s ním komunikuje). Súčasne je jadro operačného systému zodpovedné za bezpečnosť systému, jeho ochranu pred chybným kódom a ochranu dát na diskoch, správu pamäte počítača, správu diskových jednotiek a sieťovú komunikáciu. Jadro operačného systému tiež zabezpečuje prepínanie medzi úlohami v operačných systémoch, ktoré využívajú multitasking.

Pozri aj upraviť