Hydrogénsíran sodný

chemická zlúčenina

Hydrogénsíran sodný je sodno-vodíková soľ kyseliny sírovej. Chemický vzorec je NaHSO4.

NaHSO4

VýrobaUpraviť

Vyrába sa reakciou kuchynskej soli s kyselinou sírovou:

NaCl + H2SO4 → HCl + NaHSO4

Pri výrobe takýmto spôsobom treba dodržiavať bezpečnosť, pretože uniká plyn chlorovodík, ktorý v spojení s očami oči rozožerie.