HyperCard je aplikačný program of firmy Apple. Je to prvý úspešný hypermédia systém pred World Wide Web. Pripomína databázovú aplikáciu, v ktorej sú uložené informácie. Je grafická, flexibilná a vytvára súbory, ktoré sú ľahko modifikovateľné. Tiež obsahuje HyperTalk, relatívne jednoduchý programovací jazyk na manipulovanie s dátami a užívateľským prostredím. Hypercard bol predstavený v roku 1987 a použitý pre rôzne hypertextové a umelecké účely. Pred príchodom Powerpoint-u bol často používaný ako univerzálny prezentačný program.

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov HyperCard na anglickej Wikipédii a HyperTalk na anglickej Wikipédii.