Hypermédium je kombinácia multimédií a hypertextu. Hypermédiá sa štruktúrujú v súlade s požiadavkami pracovného a študijného prostredia podobajúceho sa ľudskému mysleniu a umožňujúceho používateľovi posun pomocou asociácie. Hypermédiá ponúkajú možnosť vytvoriť veľké, zložité, navzájom prepojené informačné celky s krížovými referenciami. Pojem prvýkrát použil Ted Nelson v roku 1956 v článku "Complex information processing: a file structure for the complex, the changing and the indeterminate".

Podľa Y. Bertranda sa pojmom hypermédium označuje dokument, ktorý obsahuje okrem odkazov na iné texty i spojenia inej formy informácie - na obrazy, zvuky, animácie a videozáznamy. Medzi typické prvky hypermédia patrí text, grafika, video a zvuk. Tento termín sa používa najmä na zdôraznenie multimediálneho charakteru systému.

Často dochádza k zámene pojmov hypertext a hypermédium. Pri hypermédiu ide o konceptuálnu schému vytvárania spojení, kde hypermédium spája aj iné než textové informácie (grafické, zvukové, animované). V prípade hypertextu je najdôležitejšou jeho vlastnosťou schopnosť vytvárať spojenia medzi jednotlivými časťami textu.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • [1]
  • [2]
  • [3]