Hyperlink alebo hypertextové prepojenie alebo hypertextová väzba alebo hypertextové spojenie alebo skrátene link (prepojenie) je prepojenie medzi časťami (uzlami) hypertextových dokumentov alebo hypermediálnych dokumentov. Hypertextová väzba najčastejšie reprezentuje krížový odkaz. Nesprávnou variáciou je slovo „linka“.

Využívanie hypertextových väzieb pre pohyb medzi časťami jedného hypertextového dokumentu, medzi rôznymi dokumentmi atď. sa nazýva navigácia.

Hyperlink je odkaz, referencia alebo navigačný element v dokumente na nejakú inú časť toho istého alebo nového dokumentu, ktorý môže byť v nejakej (rôznej) internetovej stránke. S pomocou hyperliku je možné prechádzať medzi jednotlivými miestami jedného dokumentu alebo rôznych dokumentov. Hyperlink je referenčný bod pre ukrytý (odkazovaný) text známy ako hypertext. Keď kliknete na hyperlink, tak tým nasledujete prepojenie. Hyperlinky sú najzákladnejšou zložkou vo všetkých hypertextových systémoch, vrátane webu. Web je bez hyperlinku nepredstaviteľný. Najznámejšie webové portály, ako napr. Yahoo, Google a veľa ďalších, sú viac-menej sústavou hyperlinkov. Pojem „hyperlink“ bol vytvorený v roku 1965 (alebo možno 1964) Tedom Nelsonom na začiatku projektu Xanadu. Nelson bol inšpirovaný populárnou esejou od Vannevara Busha „As We May Think“. V eseji Bush opísal mikrofilm – základný stroj (Memex), v ktorom mohol spojiť hociktoré dve stránky informácií do jednej príbuznej informácie a potom sa vinúť hore-dole medzi stranami v cestičke, ako keby boli na jednodielnom mikrofilme.

Tim Berners-Lee videl možnosť použitia hyperlinku na spojenie nejakých celkov informácie s inými celkami informácie cez internet. Hyperlinky boli preto integrálom k tvorbe World Wide Webu.

Hyperlinky v iných technológiách

upraviť

Hyperlinky sa používajú v e-mailoch, textových editoroch, PDF dokumentoch a mnohých iných technológiách.

XLink: Hyperlinky v XML

upraviť

Organizácia W3C opísala Xlinky ako hyperlinky, ktoré ponúkajú omnoho väčšiu mieru funkčnosti, akú ponúkajú v HTML. Tieto zložené prepojenia môžu byť mnohonásobne zamerané, spojené v rámci a medzi XML dokumentami.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikislovník ponúka heslo link

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok