Krížový odkaz

rozlišovacia stránka

Krížový odkaz alebo odkaz môže byť:

  • poznámka upozorňujúca v jednej časti knihy, katalógu, registra na inú časť, aby bolo možné získať dodatočnú informáciu
  • v knihovníctve: odkaz spájajúci v katalógu navzájom dva príbuzné súpisné znaky (dve záhlavia, dve heslá alebo oddiely), pozri krížový odkaz (knihovníctvo)
  • v hypertextológii: zvýraznený reťazec v texte kapitoly hypertextového dokumentu, ktorý je prepojený s inou kapitolou hypertextového dokumentu tak, že keď na tomto reťazci parkuje kurzor a stlačíme kláves enter, objaví sa na obrazovke počítača text kapitoly, na ktorú vysvietený reťazec odkazuje, pozri krížový odkaz (hypertext)

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.