Portable Document Format

súborový formát používaný na ukladanie dokumentov

Portable Document Format alebo PDF je súborový formát, ktorý vyvinula v roku 1993 spoločnosť Adobe Systems. Používa sa na ukladanie dokumentov nezávisle od softvéru, hardvéru a operačného systému na ktorom boli vytvorené a taktiež na zariadení, na ktorom sú zobrazované. Súbory typu PDF môžu obsahovať text a obrázky taktiež aj interaktívne formuláre, videá, animácie, 3D grafiku, zvukové stopy a elektronické podpisy, pričom primárnym účelom formátu je zabezpečiť, že sa dokument na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako. Na tento formát existujú voľne dostupné prehliadače na mnoho platforiem. Niektoré typy obsahu (ako napríklad interaktívne formuláre, 3D grafika, videá, zvuk) však nie sú v mnohých PDF prehliadačoch podporované a takéto dokumenty sa buď celé vôbec nezobrazia (s upozornením na nepodporovanú funkčnosť) alebo sa zobrazia iba podporované časti. Najznámejší je prehliadač spoločnosti Adobe, freeware Adobe Reader.

Súbor ADOBE PDF je členený na niekoľko súvislých blokov. Na stránke sú objekty "obj". Poznámka je "Annot". Rozmery objektov sú udané v dvoch dimenziách "[ x y ]". Formát PDF je teda kódovaný v anglických výrazoch (slovne) a skratkách. Samotný text je kódovaný podobne ako formát RTF. Teda pre podporu znakov národných abecied sa miesto znaku á použije / 160 napríklad.

Tento súborový formát podporuje rôzne typy šifrovania a ochrany obsahu (napriklad proti kopírovaniu textu a obsahu, proti vytlačeniu, upravovaniu, vkladaniu poznámok a podobne) a rôzne typy kompresií obrázkov.