Hypertextový dokument

Hypertextový dokument (hyperdokument) je forma prezentácie informácie, kde text, zobrazenie, zvuky a akcie sú pomocou hypertextovych väzieb prepojené do jedného celku, nesekvenčnej siete asociácií, ktorá umožňuje používateľovi listovať súvzťažnými oblasťami bez ohľadu na daný poriadok tém. Príkladom hypertextového dokumentu je práve čítaný dokument, ktorého prehľad podáva http://sk.wikipedia.org/, kapitoly venované odkazom atď.

Spoje v hypertextovom dokumente môže zavádzať a meniť tak jeho autor, ako aj používateľ.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.