Hyperlink

(Presmerované z Hypertextová väzba)

Hyperlink alebo hypertextové prepojenie alebo hypertextová väzba alebo hypertextové spojenie alebo skrátene link (prepojenie) je prepojenie medzi časťami (uzlami) hypertextových dokumentov alebo hypermediálnych dokumentov. Hypertextová väzba najčastejšie reprezentuje krížový odkaz. Nesprávnou variáciou je slovo "linka".

Využívanie hypertextových väzieb pre pohyb medzi časťami jedného hypertextového dokumentu, medzi rôznymi dokumentmi atď. sa nazýva navigácia.

Hyperlink je odkaz, referencia alebo navigačný element v dokumente na nejakú inú časť toho istého alebo nového dokumentu, ktorý môže byť v nejakej (rôznej) internetovej stránke. Pomocou hyperliku je možné prechádzať medzi jednotlivými miestami daného dokumentu alebo iných dokumentov. Hyperlink je referenčný bod pre ukrytý text známy ako hypertext. Keď kliknete na hyperlink, nasleduje spojenie. Hyperlinky sú najzákladnejšou zložkou zo všetkých hypertextových systémoch, vrátane webu. Web bez hyperlinku je nepredstaviteľný. Najznámejšie webové stránky, ako napr. Yahoo, Google a veľa ďalších, sú viac menej zbernicou hyperlinkov. Pojem “hyperlink” bol vytvorený v roku 1965 (alebo možno 1964) Tedom Nelsonom na začiatku projektu Xanadu. Nelson bol inšpirovaný populárnou esejou od Vannevara Busha „As We May Think“. V eseji Bush opísal mikrofilm – základný stroj (Memex), v ktorom mohol spojiť hociktoré dve stránky informácií do jednej príbuznej informácie a potom sa vinúť hore-dolu medzi stranami v cestičke ako keby boli na jednodielnom mikrofilme. Hyperlinky v rôznych technológiách Hyperlinky v HTML

Tim Berners-Lee videl možnosť použitia hyperlinku na spojenie nejakých celkov informácie s inými celkami informácie cez internet. Hyperlinky boli preto integrálom k tvorbe World Wide Webu.

Hyperlinky v iných technológiáchUpraviť

Hyperlinky sa používajú v e-mailoch, textových editoroch, PDF dokumentoch a veľa iných.

XLink: Hyperlinky v XMLUpraviť

W3C Organizácia popísala Xlinky ako hyperlinky, ktoré ponúkajú ďaleko väčšiu hodnosť funkčnosti ako ponúkajú v HTML. Tieto zložené prepojenia môžu byť mnohonásobne zamerané, spojené z, s a medzi XML dokumentmi.

Iné projektyUpraviť

  •   Wikislovník ponúka heslo link

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok