Hypsometer

rozlišovacia stránka

Hypsometer môže byť:

  • zastarano: akýkoľvek prístroj na meranie výšky
  • vo fyzike: Fahrenheitom vymyslený prístroj, ktorým sa meria tlak vzduchu a/alebo nadmorská výška na základe toho, že bod varu vody sa mení so zmenou tlaku vzduchu, synonymum: výškomer, pozri hypsometer (tlakomer)
  • v lesníctve: druh dendrometra, synonymá Faustmannov hypsometer, výškomer, pozri Faustmannov hypsometer
  • v geodézii: prístroj na meranie zvislých uhlov používaný na topografické práca, pozri hypsometer (geodézia)
  • v elektrotechnike: merač úrovne prenosu, pozri hypsometer (elektrotechnika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.