Iónsky sloh

(Presmerované z Iónsky rád)

Iónsky sloh alebo iónsky štýl alebo iónsky poriadok (v širšom zmysle) je jedným z architektonických štýlov starovekého Grécka. Pojem iónsky poriadok (v užšom zmysle) označuje len stĺpový poriadok tohto slohu, teda pravidlá pre výstavbu iónskych stĺpov.

Iónsky sloh, z encyklopédie Nordisk familjebok, 1910

Iónsky sloh sa vyhranil pravdepodobne v maloázijskej architektúre iónskych gréckych osád. Možno ho doložiť už v 6. storočí pred Kr., ale až o storočie neskôr sa dostáva na pevninu európskeho Grécka.

Iónsky stĺp je štíhlejší, vyšší a má redšie kanelovaný driek. Stĺp stojí na pätke a echinus (stredná časť hlavice) je dekorovaný volútovými výbežkami. Trámovie tvorí trikrát odstupňovaný architráv, vlys je vyplnený spravidla súvislým pásmom reliéfov a dekoratívne utváranou rímsou. Pre iónsku architektúru je príznačná zjemnelá vznešenosť. Medzi najznámejšie stavby tohto obdobia patrí Erechteion, chrám Niké Apteros na Akropole a taktiež Artemidin chrám v Efeze, jeden so siedmich divov starovekého sveta.