iLife je skupina softvérových produktov spoločnosti Apple Computer, na vytváranie, organizovanie, prezeranie a upravovanie „digitálneho obsahu“, teda fotografií (resp. všeobecne obrázkov), videa, hudby a webových prezentácií. V roku 2006 iLife pozostáva zo šiestich aplikácií: iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb a GarageBand. Tento balík programov sa dodáva ako súčasť dodávky s novými počítačmi Macintosh, prípadne sa dá zakúpiť samostatne.

Zatiaľ bol balík iLife vydaný trikrát:

  • iLife '04 vydaný v januári 2004 (cena 49 amerických dolárov)
  • iLife '05 vydaný v januári 2005 (cena 79 amerických dolárov; na Slovensku asi 3300 korún)
  • iLife '06 vydaný v januári 2006 (cena 79 amerických dolárov)
  • iLife '08 vydaný v januári 2008 (cena 79 amerických dolárov)
  • iLife '09 vydaný v januári 2009 (cena 79 amerických dolárov)
  • iLife '11 vydaný v januári 2011 (cena 49 amerických dolárov)

Externé odkazy upraviť