Kódy ISO 3166-2 pre Alžírsko identifikujú 48 provincií. Prvá časť (DZ) je medzinárodný kód pre Alžírsko, druhá časť pozostáva z dvoch čísel identifikujúcich provinciu.

Zoznam kódov upraviť

DZ-01 Adrar
DZ-02 Chlef
DZ-03 Laghouat
DZ-04 Oum el Bouaghi
DZ-05 Batna
DZ-06 Béjaïa
DZ-07 Biskra
DZ-08 Béchar
DZ-09 Blida
DZ-10 Bouira
DZ-11 Tamanghasset
DZ-12 Tébessa
DZ-13 Tlemcen
DZ-14 Tiaret
DZ-15 Tizi Ouzou
DZ-16 Alžír
DZ-17 Djelfa
DZ-18 Jijel
DZ-19 Sétif
DZ-20 Saïda
DZ-21 Skikda
DZ-22 Sidi Bel Abbès
DZ-23 Annaba
DZ-24 Guelma
DZ-25 Constantine
DZ-26 Médéa
DZ-27 Mostaganem
DZ-28 Msila
DZ-29 Mascara
DZ-30 Ouargla
DZ-31 Oran
DZ-32 El Bayadh
DZ-33 Illizi
DZ-34 Bordj Bou Arréridj
DZ-35 Boumerdès
DZ-36 El Tarf
DZ-37 Tindouf
DZ-38 Tissemsilt
DZ-39 El Oued
DZ-40 Khenchela
DZ-41 Souk Ahras
DZ-42 Tipaza
DZ-43 Mila
DZ-44 Aïn Defla
DZ-45 Naama
DZ-46 Aïn Témouchent
DZ-47 Ghardaïa
DZ-48 Relizane

Pozri aj upraviť

  • ISO 3166-2, zoznam kódov územno správnych celkov všetkých krajín.
  • ISO 3166-1, zoznam kódov všetkých krajín, používaných súčasne ako ich doménové mená na internete.