ISO 4217 je medzinárodný štandard opisujúci trojpísmenové kódy, ktoré definujú názvy mien definované medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO).

Prvé dve písmená sú písmená kódu ISO 3166-1 alfa-2 a definujú krajinu, tieto sa používajú aj v top-level doménach na Internete a tretie písmeno je obyčajne začiatočné písmeno samotnej meny.

#REDIRECTw:en:ISO 4217#Active codes (List One)
Táto stránka je mäkké presmerovanie.