Mena

rozlišovacia stránka

Mena môže byť:

 • v ekonómii a podnikovej ekonomike:
  • a) menová sústava (v užšom zmysle) jedného štátu alebo určitého obmedzeného zoskupenia štátov, v širšom zmysle spolu so samotnými fyzickými peniazmi štátu (zoskupenia štátov), pozri peňažná sústava (jedna ekonomika)
  • b) menová jednotka, pozri pod peňažná jednotka
  • c) podľa niektorých názorov nesprávne: peniaze (pomyselne ponímané ako celok) používané v jednom štáte (skupine štátov, území), resp. ich forma; v užšom zmysle len ak ide o takéto peniaze predpísané domácimi právnymi predpismi a/alebo medzinárodnými dohodami
  • d) druh peňazí bežný v jednom štáte z hľadiska látky resp. látok tvoriacej/-cich tieto peniaze, napr. papierová mena; toto sa dá chápať (a obyčajne sa prezentuje) aj len ako významná časť definície uvedenej v bode a, pozri pod peňažná sústava (jedna ekonomika)
  • e) menová (spravidla presnejšie mincová) sústava zavedená istým panovníkom (a neraz preberaná aj jeho nasledovníkmi a inými štátmi), napr. konštantínovská mena
  • f) (skôr staršie) definície obmedzené na mince:
   • mince určitého štátu (napr. uhorská, bavorská, poľská mena)
   • ako bod b či c, ale z peňazí len plnohodnotné mince (ako aj drobné mince a papierové peniaze priamo reprezentujúce plnohodnotné mince)
 • v dávnej slovenčine: premena, zmena, výmena
 • iný tvar mena Ménas, pozri Ménas

Poznámka: Často sa možno stretnúť s používaním slova mena ako mechanickým prekladom anglického slova "currency", ktoré ale v skutočnosti znamená veľmi často všeobecne to, čo v slovenčine slovo obeživo (z lat. currere = bežať).

Referencie

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.