Impregnácia

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Impregnovanie)

Impregnácia alebo impregnovanie môže byť:

 • napúšťanie resp. výsledok napúšťania tuhých látok (dreva, tkanín a podobne) chemickými látkami, ktoré ich robia odolnými proti účinkom vody, zmrašťovania, plesní, škodcov a pod.
 • v geológii: jemné rozptýlenie rúd v hornine, pozri impregnácia (geológia)

Impregnácia môže byť:

 • v konzervárenstve: presýtenie potravín látkou (mastnotou a pod.) na vytesnenie vzdušného kyslíka, pozri impregnácia (konzervárenstvo)
 • v medicíne: histologické spôsoby zvýraznenia vzhľadu tkanív redukciou častíc niektorých kovov, pozri impregnácia (medicína)
 • v biológii:
  • prenikanie samčích pohlavných buniek do samičieho organizmu vôbec, najmä do vajíčok pri oplodňovaní, pozri pod oplodnenie
  • presýtenie biologického materiálu vhodným činidlom na študijné účely
  • prestúpenie bunkových stien organickými látkami
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.