Inštitúcia

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Inštitút)

Inštitúcia alebo ustanovizeň je spoločenská inštitúcia resp. jej budova.

Inštitúcia alebo ustanovizeň alebo inštitút môže byť:

  • v práve: právna inštitúcia (súhrn právnych predpisov a nimi upravených právnych pomerov, ktoré tvoria účelový celok)
  • v sociológii, antropológii a podobne: forma ľudského spolužitia zachovávajúca isté stabilné vzory, napr. inštitúcia manželstva

Inštitút alebo ústav je spoločenská inštitúcia s výskumným alebo praktickým verejným zameraním resp. jej budova.

Inštitút bol v minulosti typ vysokej školy, napr. pedagogický inštitút

Ústav je zastarano:


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.