Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION

Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION bola príspevková organizácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Venovala sa aplikovanému výskumu a rozvoju metodických postupov pre usmerňovanie orgánov územného plánovania, príprave normatívnych a legislatívnych nástrojov, odborných podkladov pre tvorbu koncepcie a postupu štátu v oblasti usmerňovania územného rozvoja, udržiavaniu aktuálneho stavu Koncepcie územného rozvoja Slovenska a príprave jej strategických zámerov.

V roku 2009 URBION obnovil vydávanie odborného časopisu Urbanita.

K 30.6.2013 bol URBION zrušený.

História upraviť

Inštitút nepriamo nadväzuje na činnosť bývalého štátneho podniku URBION – Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, ktorý zanikol v roku 1993.

V roku 1996 na konferencii OSN Habitat II v Istanbule Slovensko ako jedno z opatrení na dosiahnutie cieľov konferencie – udržateľný rozvoj sídiel v urbanizovanom svete a primerané bývanie pre všetkých, zaradilo do Národného akčného plánu úlohu zriadiť inštitút urbanizmu a územného plánovania.

Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION bol zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR SR) v roku 2006, ale činný je až od roku 2008.

Externé odkazy upraviť