In memoriam

Latinský výraz

In memoriam je ustálený latinský výraz, ktorý doslova znamená „na pamäť“ alebo „na pamiatku“, a používa sa v zmysle „posmrtne“, napríklad pri udeľovaní vyznamenania a ocenení už zosnulým osobám. Časté je v prípade vojakov, policajtov, hasičov a pod. ktorí zahynú pri výkone služby. Niektoré krajiny majú dokonca aj špeciálne vyznamenania a ocenenia, ktoré sa udeľujú výhradne in memoriam, za obetovanie vlastného života. Formu ocenenia má aj ich posmrtné povýšenie do vyššej hodnosti. Posmrtne však môžu byť udelené napríklad aj akademické tituly.