Incidencia

rozlišovacia stránka

Incidencia môže byť:

  • všeobecne: zhoda, súvis; súčasný výskyt
  • v geometrii: vzťah dvoch (pôvodne len dvoch základných) geometrických útvarov, z ktorých jeden obsahuje druhý alebo má s druhým spoločnú časť alebo prvok[1], pozri incidencia (geometria)
  • v teórii grafov: pozri incidencia (teória grafov)
  • v práve: náhodná, vedľajšia vec, otázka, ktorá sa vyskytuje pri prerokovávaní inej veci, pozri incidencia (právo)
  • v prieskume trhu a pod.:
    • frekvencia nejakého javu v populácii (obyčajne vyjadrená ako percentuálny podiel obyvateľstva)
    • v marketingu a pod.: miera úrovne úsilia potrebného na dosiahnutie kvalifikovaných a želaných respondentov, pozri incidencia (marketing)
  • v medicíne: pozri incidencia (medicína)

Externé odkazy Upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.