Individualizmus (politika)

Individualizmus je pojem viacerých politických doktrín s rôznym významom, ale vždy ide o opak kolektivizmu.

Pôvodne, po Francúzskej revolúcii, to bolo synonymum pre anarchiu, neskôr sa chápal už len ako protipól socialistického kolektivizmu, teda synonymum osobnej slobody, ľudskej nezávislosti, štátneho nezasahovania, slobodného podnikania a podobne.

Individualisti odporujú najviac vonkajším zásahom do individuálnej voľby buď spoločnosťou, štátom alebo hociktorou inou skupinou, prípadne inštitúciou. Individualizmus je preto opačný nielen voči kolektivizmu, ale ja voči holizmu, fašizmu, komunalizmu, etalitizmu, totalitárstvu a communitárstvu, ktoré prízvukujú, že komunitné, skupinové, spoločenské, rasové alebo národné ciele by mali byť nadradené nad individuálne ciele.