Význam je poľudšťujúca prítomnosť sveta/nejakej entity v našom vedomí. Významom sa zaoberá napr. sémantika, ikonológia a i.

Podľa Gottloba Fregeho je význam to, čo znakom označujeme.

Podľa M. Kubínovej je význam druh psychickej aktivity, ktorá sa odohráva v individuálnom vedomí človeka a je zameraná na predmet označovaný znakom. Odohrávanie sa významu v individuálnom vedomí sa uskutočňuje cestami, ktoré sú predurčené nadindividuálne, pretože inak by znak nemohol plniť svoju komunikatívnu funkciu.

Podľa Ferdinanda de Saussure význam pozostáva z označujúceho (signifiant) a označovaného (signifié).

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Význam
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Význam

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.