Inferiórny statok alebo menejcenný statok alebo podradný statok (v prípade tovaru aj inferiórny/menejcenný/podradný tovar) je statok, po ktorom dopyt s rastúcim príjmom klesá, čiže statok, ktorého príjmová elasticita dopytu je záporná. Nemusí ísť nevyhnutne o menej kvalitný statok, rozhodujúce sú preferencie spotrebiteľov (teda úžitok, ktorý im statok prináša). Príkladom takéhoto statku je oblečenie zo second-handu - bohatší ľudia už v second-hande nenakupujú. Opakom je tzv. normálny statok.

Zvláštnym typom inferiórneho statku je Giffenov statok.