Normálny statok (v prípade tovaru aj normálny tovar) je statok, po ktorom dopyt s rastúcim príjmom rastie, čiže statok, ktorého príjmová elasticita dopytu je kladná. Nemusí ísť nevyhnutne o kvalitný statok, rozhodujúce sú preferencie spotrebiteľov (teda úžitok, ktorý im statok prináša). Opakom je inferiórny statok.

Delí sa na dva druhy: