Inflexný bod je bod grafu funkcie, ktorý možno (približne) definovať troma ekvivalentnými spôsobmi:

  • bod, v ktorom sa mení zakrivenosť grafu z konvexnej na konkávnu alebo naopak
  • bod, v ktorom graf prechádza z jednej strany dotyčnice grafu na druhú
  • bod, ktorý je relatívnym extrémom prvej derivácie funkcie (pozor na zámenu s relatívnym extrémom funkcie)
Inflexný bod [0, 0]

Bod sa presne počíta takto: Za predpokladu, že je funkcia f v okolí tri razy derivovateľná, je jej inflexný bod, ak platí .[1]

Referencie upraviť

  1. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1982.

Zdroj upraviť

  • I. KLUVÁNEK: Prípravný kurz k diferenciálnemu a integrálnemu počtu. Ružomberok, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. 2006, s. 60-62