Interfix alebo spájacia morféma alebo interfigovaná morfa je hláska vkladaná medzi slovotvorný základ a odvodzovaciu príponu.