Interpreter je počítačový program, druh prekladača, ktorý interpretuje iný program napísaný v nejakom programovacom jazyku.[1] Interpretre môžu program interpretovať riadok po riadku alebo preložia program do nejakého medzikódu a tento medzikód potom vykonávajú. Ak je v programe syntaktická chyba, prvý druh interpretra vykoná program po túto syntaktickú chybu a zahlási chybu na príslušnom riadku, druhý druh interpretra program nezačne vykonávať a počas prekladu do medzikódu zahlási chybu.

Nevýhodou interpretera je (zvyčajne) nižšia rýchlosť vykonávania programu (oproti kompilovanému kódu), výhodami sú jednoduchosť procesu interpretácie, nezávislosť na operačnom systéme a hardvéri počítača a možnosť okamžitej syntaktickej kontroly zdrojového kódu.[1]

Interpreter môže byť vo všeobecnosti interpretátorom ľubovoľného formalizovaného jazyka, napríklad interpreter matematických výrazov.

Referencie

upraviť
  1. a b interpreter. In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2022-07-27]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť