Invalidné poistenie

Invalidné poistenie je na Slovensku podsystém dôchodkového poistenia. Je to poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

  • invalidný dôchodok
  • vdovský dôchodok
  • vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok