Nech je daná binárna operácia na množine M. Nech e je jej neutrálny prvok. Hovoríme, že prvok je inverzným k a vzhľadom na operáciu , ak platí:

  • .

V prípade, že platí len rovnosť hovoríme o ľavom inverznom prvku a podobne, ak platí len o pravom inverznom prvku.

Pozri aj

upraviť