Investícia

piča

Investícia alebo investovanie môže byť:

  • v manažmente/podnikovom hospodárstve: použitie finančných zdrojov, najmä dlhodobé a najmä na dosiahnutie zisku, podrobnejšie pozri investícia (manažment)
  • v makroekonómii: v užšom zmysle tvorba hrubého fixného kapitálu (t. j. tá časť agregátneho dôchodku, ktorá zvyšuje alebo obnovuje kapitál); v širšom zmysle opak konečnej spotreby outputu, teda tvorba hrubého kapitálu (=tvorba hrubého fixného kapitálu + zmena stavu zásob [prípadne + nadobudnutia mínus úbytok cenností]), pozri investícia (makroekonómia)
  • neodborne:
    • akékoľvek vloženie finančných prostriedkov, času, energie do niečoho, najmä s očakávaním budúceho prospechu
    • (len) finančná investícia

Investícia je aj čiastka alebo objekt, ktorý je predmetom vyššie uvedených činností.

Iné projektyUpraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Investícia
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.