Otvoriť hlavné menu

Investícia

rozlišovacia stránka

Investícia alebo investovanie môže byť:

  • v manažmente/podnikovom hospodárstve: použitie finančných zdrojov, najmä dlhodobé a najmä na dosiahnutie zisku, podrobnejšie pozri investícia (manažment)
  • v makroekonómii: v užšom zmysle tvorba hrubého fixného kapitálu (t. j. tá časť agregátneho dôchodku, ktorá zvyšuje alebo obnovuje kapitál); v širšom zmysle opak konečnej spotreby outputu, teda tvorba hrubého kapitálu (=tvorba hrubého fixného kapitálu + zmena stavu zásob [prípadne + nadobudnutia mínus úbytok cenností]), pozri investícia (makroekonómia)
  • neodborne:
    • akékoľvek vloženie finančných prostriedkov, času, energie do niečoho, najmä s očakávaním budúceho prospechu
    • (len) finančná investícia

Investícia je aj čiastka alebo objekt, ktorý je predmetom vyššie uvedených činností.

Iné projektyUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosíme, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.